Gamfed Türkiye 2022 Akademik Makale Ekibi Sunar : Oyunlaştırma ile Kitle Fonlama Kampanyalarının Başarısı ile Güvenirlik, Popülerlik Arasındaki İlişki

Kitlesel fonlama ya da diğer bir değişle kitle kaynak kullanımı, son yıllarda farklı alanlarda hem akademik alanda hem uygulamada giderek daha fazla araştırılan ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Genel olarak kitlesel fonlama, bir şirketin veya herhangi bir organizasyonun, belli bir amaç için internet üzerinden ulaşılan bireylerin mali destek vermesine gönüllü olmaları için yapılan davet olarak tanımlanabilir.

Kitlesel fonlama, tüketicilerin çevrimiçi oyun etkinliklerinin fayda sağlayan ürün değerlendirmesi için ücretsiz bir kaynak olarak hizmet ettiği yeni bir iş organizasyonu biçimidir. Bu, problem çözme için daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşmayı ve kişinin yakın kaynakları ve etkileri dışında var olan ilgili bilgiyi kullanmasını sağlar. Açık kaynak ve ortak kamusal kaynaklara dayalı üretiminin aksine, kitle kaynak kullanımı kuruluş tarafından desteklenir ve yönetilir (Styles, 2018).

Her derde deva oyunlaştırma, kitle fonlama kampanyalarında kullanılabilir ve başarılı olabilir mi?

Son araştırmalar, proje başlatmak için ilk nakit sermayenin güvence altına alınmasında kullanılacak başarılı araçlar sağlamada oyunlaştırmanın potansiyel çözümlerinin daha fazla çalışmayı hak ettiğini gösteriyor. Oyunlaştırma, uygulayıcılar ve akademisyenler arasında, belirli bir marka veya toplulukta tüketicileri motive etmek, meşgul etmek, kullanıcı etkinliğini artırmak ve tüketicileri tutmak için bir araç olarak popülerleşmeye başlamıştır.

Kitlesel fonlama kampanyalarının başarısı için çalışmalar oldukça yoğundur. Yapılan çalışmalar içinde insanları motive etmede güçlü bir araç olan oyunlaştırmanın da etkisi araştırılmıştır. Xu, Wu ve Hamari (2022) tarafından konuyu ele aldıkları çalışmaları yeni yıla girerken yayınladı. Çalışmalarında bir kitle kaynaklı kampanyanın başarısını, güvenilirlik, popülerlik ve başarı göstergeleri arasındaki ilişkileri açısından değerlendirdiler. Yaptıkları araştırma sonucunda, oyunlaştırma temelli göstergelerinin kampanyaya dahil edildiği takdirde, deneyim, şeffaflık ve güvenilirlik açısından kitlesel fonlama kampanyalarının başarısına olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. 

2012 yılında kitle fonlaması yapılan video oyunlarının rekor kırdığı belirtilmiş, aynı yıl Kickstarter, yalnızca oyunlar ve konsol sistemleri için yapılan kampanyalarda 2011’deki 3.6 milyon dolara kıyasla 83 milyon dolar kazanmıştır.

Kitlesel fonlama kampanyalarının başarıya ulaşmasındaki temel faktörler tam olarak belirlenememiştir. Genel olarak kitlesel fonlama kampanyalarının başarılarını etkileyen faktörler genel olarak üç ana başlıkta incelenir:  

  • Kitlesel katılımın teşvik edilmesi
  • Kitleye yönelik görev tasarımı ve yönetiminin optimizasyonu 
  • Kitlesel kaynak kullanımı mekanizmalarını ve tekniklerini geliştirmek

Oyunlaştırma bu aşamaların her birinde kullanılabilir. Oyunlaştırmanın benimsenmesi, güvenilirlik göstergeleri oluşturmak için yeni ve etkili bir yöntemdir. Kitlesel fonlama kampanyalarına katılım gösterenlerin profilinde oyunlaştırmadan türetilen öğelerin gösterilmesi, bir dereceye kadar, katılımcıların güvenini ve dolayısıyla kampanya görevlerine katılma istekliliğini önemli düzeyde etkiler.

Kaynaklar

Xu, Hui, Wu, Yang, & Hamari, Juho (2022). What determines the successfulness of a crowdsourcing campaign: A study on the relationships between indicators of trustworthiness, popularity, and success. Journal of Business Research, v. 139, pp. 484-495.

Styles, N.C. (2018). The Use of Gamification and Its Impact on Crowdfunding Participation: A Participatory Action Research. Education Doctoral Dissertations in Leadership. A Dissertation Submitted To The Faculty of The School of Education of The University of St. Thomas St. Paul, Minnesota.

Yazar Hakkında

Eda Güzel

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri’nde lisans, yüksek lisans mezunu, doktora aşamasındayım (*bir süreliğine ara verdim). 2019’dan beri SS: İzmir Eğitim Kooperatifi ortaklarından biriyim. 2021’den beri Gamfed Türkiye gönüllülerinden biriyim. En büyük hobim farklı alanlarda ve konularda araştırma yapmaktır.  

İlgili Makalelerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir