Gamfed Türkiye Gönüllüsü Gülşah Gören Yazıyor: Eğitimde Yeni Yaklaşım Yöntem ve Teknikler

Nesiller değişiyor, zaman geçtikçe okul sıralarını dolduran öğrencilerin özellikleri de değişiyor. Peki biz öğretmenler olarak onları yakalayabiliyor muyuz? Onların her geçen sene hızlanarak değişen ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor muyuz? ‘İlk dijital yerliler’ olarak adlandırılan Z kuşağı ve ‘ekran kuşağı’ olarak anılan Alfa kuşağıyla 40-45 dakika klasik yöntemlerle ders yapmanın onların kimyasına aykırı olduğu gerçeğiyle ne kadar yüz yüzeyiz? Eğitimi ülkemiz gerçekliği perspektifinden ele aldığımızda öğretmenler kalabalık sınıflar, müfredat baskısı, sınav kaygısı gibi pek çok sistemsel zorluklarla mücadele ediyor. Tüm bunlara rağmen eğitimi farklılaştırmak, günümüz çocuklarının ihtiyaç ve özelliklerine hitap edebilir hale getirmek, çağı yakalamak, öğrenme ortamlarını zenginleştirmek mümkün. Bunun için kullanabileceğimiz bazı yaklaşım, yöntem ve tekniklere bakalım:

1-) STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiri ile ilişkilendirilerek kullanıldığı disiplinlerarası bir
yaklaşımdır (Gonzalez ve Kuenzi, 2012). 21 yy ile birlikte yazılım teknolojileri, yapay zeka, uzay bilimleri, genetik mühendisliği gibi alanların önem kazanması ve bu alanlarda çalışacak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulması sebebiyle eğitim-öğretim programlarına entegre edilmiştir (Akgündüz, 2015). Bu yaklaşım tasarım odaklı ve proje tabanlı olması sebebiyle öğrenciyi ders içinde aktif bir katılımcı olarak konumlandırır. Örneğin bir matematik dersinde bilgi temelli hayat problemi kurgulayarak öğrencinin dikkati çekilir, bu problem diğer STEM bileşenleriyle ilişkilendirilerek öğrencinin bütüncül düşünmesi sağlanır, tasarım sürecinde birlikte çalışma, iş birliği, yaratıcılık gibi becerilerinin artması sağlanabilir. Milli eğitim bakanlığının yayınladığı STEM eğitim uygulamaları ve örnek ders planlarına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://yegitek.meb.gov.tr/www/okul-oncesinden-ortaogretime-stem-egitimi-uygulamal ari-kitabi-yayinlandi/icerik/3271

2-) EtnoSTEAM

Stem eğitimine ‘Art’ yani sanatı da dahil eden STEAM yaklaşımı tasarım süreçlerine farklı, estetik bir bakış da ekleyerek öğrencinin tasarımını kişiselleştirmesine katkı sağlar. EtnoSTEAM ise etnografik ve STEAM yöntemlerini birleştirerek herhangi bir kültür öğesini ya da geleneksel değeri derse dahil
eder. (Kırıkçılar, 2023) Yani merkezdeki kazanımı bir kültür öğesi ile ilişkilendirip, kültürü disiplinlerarası bir bakış açısıyla öğrenme ortamına sokan bir yaklaşımdır. Öğrencinin kendi kültürüne ait bilgi ve deneyimlerinin derse dahil olması öğrenciler için motive edici bir unsur olabilir.

3-) DİJİTALLEŞME

Eğitimde dijitalleşme, teknolojinin eğitim süreçlerine dahil edilmesi ve öğrenme deneyimlerinin dijital araçlarla desteklenmesidir (Erol & Çayak 2023). Yaşadığımız hayatın önemli bir parçası haline gelen dijitalleşmeyi derslere entegre etmek öğrenciye daha interaktif ve etkileşimli öğrenme deneyimleri sunabilir. Örneğin Padlette Dijital pano, Powtoonda konu ile ilgili animasyonlar, Canvada infografik ve
yaratıcı sunumlar, Clipchamp’te video hazırlayarak dersler zenginleştirilebilir.

4-) OYUNLAŞTIRMA

Öğrenci motivasyonunu artıran, öğrenme süreç ve araçlarını en ilgi çekici ve eğlenceli hale getiren araçlardan biri de oyunlaştırmadır. Konu ya da problem durumu hikayeleştirilip sürece oyun mekanikleri, dinamikleri ve bileşenleri eklenebilir. Andrej ve Bartle anketleriyle veya gözlem yoluyla öğrencilerin oyuncu tipleri belirlenip her öğrencinin oyuncu tipine uygun görevler verilerek aktif katılım ve öğrenme motivasyonu artırılabilir.

Bu yazı Gamfed Türkiye gönüllülerinden Gülşah Gören tarafından kaleme alınmıştır.

İlgili Makalelerimiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir