Gamfed Türkiye Makale Kaptanı Damla Masacı yazıyor: Oyunlaştırma Sürecinde Ödüller: Oyunlaştırmadan Geriye Ne Kaldı?

Ödülseverler burada mı?

“Kim sevmez ki!” dediğinizi duyar gibiyim. O halde ödül konusunu detaylandırabiliriz. 

Tasarladığınız oyunlaştırma tasarımını uygulamaya başlayacağınızı düşünelim. Peki sürecin sonunda oyunlaştırmadan geriye ne kalırdı? 

Bugün, çıktılarımızdan biri olan motivasyonu etkileyen ödüllerden bahsedeceğiz. “Yaptığı davranıştan dolayı birine verilen armağan” olarak tanımlanan ödüller kişilerle uyumlu olacak şekilde ve tüm oyunculara yönelik tasarlanmalıdır. Eğer sürecin başında oyuncu tiplerine uygun olarak hareket edilirse etkisi de olumlu olacaktır. Peki, oyunculara hangi ödüller sunulmalıdır?

Ödüller içsel ve dışsal ödüller olmak üzere ikiye ayrılır.

Dışsal ödüller, çalıştığımız yerde istenilen davranışı gerçekleştirdiğimizde bize sunulur.  Finansal ya da övgü, takdir etme gibi ödülleri kapsar. İkramiyeler, primler, terfi, tatil, övgü bu ödüllere örnek olarak verilebilir. Bu çeşit ödüller motivasyonu artırır. Ancak motivasyonun sürdürülebilir olması için ikinci ödül türü olan içsel ödüller kullanılmalıdır.

İçsel ödüller, kişinin bir işi tamamladığında duyduğu kişisel tatmini destekler. Verilen görev tamamlandıktan sonra sürdürülebilirlik amacıyla içsel ödüller kullanılmalıdır. Bu tip ödüller oyuncu tipleri dikkate alınarak kişilere sunulmalıdır. Bireysel farklılıklar sebebiyle etkisinin uzun süreli olması adına kişilerle uyumlu olacak şekilde tasarlanan ödüller hedefe ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Sürecin takibini çalışana bırakmak, zor bir hedefi başarıyla tamamlamak, karar vermede ayrıcalık tanımak, kişisel gelişim için verilen fırsatlar, iş konusunda özgürlük tanıma gibi içsel ödüller kişinin içsel motivasyonunu artırır. 

Sonuç olarak, bir davranışı gerçekleştirdikten sonra kişilere sunulan ödüller motivasyonu artırabilir. Bununla birlikte motivasyonda olduğu gibi içsel ödüller de dışsal ödüllere göre daha etkilidir. Her ikisinin de kişilerle uyumlu ve dengeli kullanılması anlamlı olacaktır. 

İlgili Makalelerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir