Roman Rackwitz yazıyor: Şirketinizin Oyunlaştırma Olgunluğu Aşamaları:

Kullanıcı ve çalışan bağlılığının ve motivasyonunun başarı için kritik olduğu günümüzün iş ortamında oyunlaştırma giderek daha değerli bir araç olarak kabul edilmektedir. Oyun psikolojisi mekanizmalarının onlarca yıllık araştırma, doğrulama ve uygulama bilgisine dayanan bir etkileşim tasarımı olan oyunlaştırma, bağlılığı ve motivasyonu artırmanın yenilikçi bir yolunu sunuyor. Ancak etkili oyunlaştırma yolculuğu karmaşıktır ve stratejik bir yaklaşım gerektirir. Oyunlaştırma Olgunluk Modeli, kuruluşlara bu yolculuktaki ilerlemelerini değerlendirecek ve yönlendirecek bir çerçeve sağlar.

  1. Oyunlaştırmanın Yokluğu

Başlangıçta kuruluşlar oyunlaştırmanın değerini ne anlıyor ne de kabul ediyor; bu da derin katılımı teşvik edebilecek ilkelerin ihmal edilmesine yol açıyor. Ürünler ve süreçler, kullanıcılar veya çalışanlarla etkili bir şekilde etkileşim kurmada başarısız olduğundan, sonuç genellikle daha düşük memnuniyet ve üretkenliktir.

  1. İlk Araştırma

Farkındalığın artmasıyla birlikte kuruluşlar, stratejik bir temeli olmasa da oyunlaştırmayı denemeye başlıyor. Bu aşama, kısa vadede katılımı artırabilecek ancak uzun vadede sürdürülebilirliği olmayan deneysel bir yaklaşımla karakterize edilir.

  1. Biçimlendirici Entegrasyon

Organizasyonlar, basit ödül sistemlerinin ötesine geçerek oyunlaştırmayı sistematik olarak keşfetmeye başlıyor. Ancak bu çabalar çoğu zaman izole edilmiş durumda ve genel bir stratejiye dahil edilmemiş durumda, bu da onların etkinliğini sınırlıyor.

  1. Yapılandırılmış Oyunlaştırma

Bu aşamada kuruluşlar oyunlaştırma yaklaşımlarını resmileştirir. Oyunlaştırma stratejilerini entegre etmek için özel ekipler veya roller oluşturulur. Bu daha tutarlı sonuçlara yol açsa da, departmanlar arasındaki entegrasyon eksikliği nedeniyle tam potansiyel kullanılmadan kalıyor.

  1. Bütünleşik Oyunlaştırma

Oyunlaştırma ilkeleri artık şirket genelindeki tasarım ve geliştirme süreçlerine entegre ediliyor. Odak noktası anlamlı, özünde motive edici deneyimler yaratmaktır. Oyunlaştırma, tasarım ve stratejik kararlarda önemli bir unsur olarak kabul edildiğinden, bu daha yüksek memnuniyet ve üretkenliğe yol açar.

  1. Kullanıcı Odaklı Oyunlaştırma

Kuruluşlar, kullanıcıların içsel motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını ön planda tutan, oyunlaştırmaya yönelik kullanıcı merkezli bir yaklaşım benimsemektedir. Bu, artan kullanıcı etkileşimi ve sadakati dahil olmak üzere önemli faydalar sağlar.

  1. Stratejik Oyunlaştırma

Oyunlaştırma, organizasyonun stratejisinin temel bir bileşeni haline gelir; inovasyonu, bağlılığı ve rekabet avantajını teşvik eder. Oyunlaştırma uygulamalarını ilerletmek için araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar bu aşamanın göstergesidir.

  1. Vizyoner Oyunlaştırma

Bu aşamadaki organizasyonlar oyunlaştırmanın geleceğini sadece belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda şekillendiriyor. Yenilikçi oyunlaştırma yaklaşımlarının yönlendirdiği benzersiz kullanıcı bağlılığının ve pazar konumunun tadını çıkarıyorlar.

Oyunlaştırma Olgunluk Modeli Yoluyla İlerleme

Bu aşamalarda ilerlemek, basit ödül sistemlerinin ötesine geçen oyunlaştırma ilkelerinin anlaşılmasını ve uygulanmasını gerektirir. Kuruluşlar, kullanıcıların merak, özerklik, yeterlilik ve ilişki kurma ihtiyaçlarını karşılayan, gerçek katılım ve motivasyonu teşvik eden deneyimler yaratmalıdır. Bu, anlamlı ve ilgi çekici kullanıcı deneyimlerine katkıda bulunmasını sağlamak için oyunlaştırmanın organizasyon kültürüne ve süreçlerine entegre edilmesini gerektirir.

Temel Başarı Faktörleri

🎓 – Tutum: Bir kuruluşun oyunlaştırmaya yönelik tutumu, dışsal motivasyon araçlarının yüzeysel bir uygulamasından, içsel motivasyonun derinlemesine anlaşılmasına ve kullanılmasına doğru gelişmelidir. 🎓

ℹ️ – Uygulama: Davranış psikolojisinin uygulanması, insan dürtülerine ve ihtiyaçlarına dayalı oyunlaştırma stratejileri tasarlamak için çok önemlidir. ℹ️

✋ – Sorumluluklar: Oyunlaştırma için sorumlulukların ve bütçelerin atanması, bir kuruluşun bu stratejileri entegre etme konusundaki kararlılığını gösterir. ✋

🚦 – Kullanım Örnekleri: Oyunlaştırma, müşteri katılımının ötesinde, çalışan motivasyonu, öğrenme ve gelişim ve inovasyon yönetimi gibi alanlarda uygulanmalıdır. 🚦

Oyunlaştırma Olgunluk Modeli, kuruluşların oyunlaştırma stratejilerini geliştirmeleri ve iyileştirmeleri için kapsamlı bir çerçeve sunar. Kuruluşlar, her aşamanın altında yatan ilkeleri anlayıp uygulayarak, kullanıcılar ve çalışanlar arasında derin katılımı ve sürdürülebilir motivasyonu teşvik edebilir.

Oyunlaştırma Olgunluk Modeli için UX Olgunluk Modeli deneyiminden yararlandık. Bizim görüşümüze göre bu özellikle mantıklıdır çünkü oyunlaştırma tasarımı yaklaşımını en azından UX düşüncesinin bir alt kümesi olarak görüyoruz.

Her gün üzerinde çalıştığımız, her yeni müşteriyle adapte olup geliştirdiğimiz bir model.

Kuruluşunuz ister oyunlaştırmanın olanaklarını keşfetmeye yeni başlıyor olsun, isterse mevcut stratejilerinizi geliştirip genişletmeyi hedefliyor olsun, sizi desteklemek için buradayız. Oyunlaştırma kavramını kuruluşunuzu ileriye taşıyacak somut, etkili bir gerçekliğe dönüştürmenize yardımcı olalım.

Roman Rackwitz, alanında uluslararası alanda tanınmış bir isimdir.

Kaynak : https://www.linkedin.com/pulse/gamification-maturity-model-guide-organizations-roman-rackwitz-f6bwe/

İlgili Makalelerimiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir