Sınıfta Oyunlaştırma öncesi Öğrencilerin Oyuncu Tiplerini anlamak için bir yöntem önermesi: Neslihan Arslan yazıyor.

Birinci Bölüm: Keşif

Bilge, yenilikçi bir sınıf öğretmeniydi. Onun misyonu, öğrencilerini sadece akademik olarak değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de destekleyerek yetiştirmekti. Bir gün, eğitim metodolojilerini geliştirmeye yönelik bir araştırma yaparken, oyuncu tipleri konseptiyle tanıştı. Bu kavram, farklı oyunlarda ve rollerde farklı davranış özelliklerine sahip oyuncuları tanımlayan bir çerçeveydi. Bilge, bu fikri sınıfına uygulamak için heyecanlandı.

İkinci Bölüm: Sınıfta Oyuncu Tipleri

Bilge, öğrencilerinin öğrenme sürecini zenginleştirmek ve katılımlarını artırmak için oyuncu tiplerini kullanmaya karar verdi. Bir sonraki derste, öğrencilerini sınıfta farklı rollerle tanıştırmak için bir aktivite düzenledi. Her öğrenciye, sınıfta beş farklı oyuncu tipini temsil etmek için seçenekler sunuldu: Lider, Keşifçi, Stratejist, Yaratıcı ve İşbirlikçi.

Lider rolüne bürünen öğrenciler, sınıfın yönetiminde etkin bir rol oynadılar. Proje gruplarını organize etmek, tartışmaları yönlendirmek ve öğrenci katılımını teşvik etmek gibi liderlik becerilerini sergilediler.

Keşifçi rolündeki öğrenciler, öğrenme sürecinde meraklarını ve keşfetme isteklerini kullanarak bilgiye daha derinlemesine nüfuz etmeye çalıştılar. Farklı kaynakları araştırdılar, sorular sordular ve sınıf tartışmalarında yeni bakış açıları getirdiler.

Stratejist rolüne sahip olan öğrenciler, öğrenme hedeflerine ulaşmak için planlar yapmak ve kaynakları etkili bir şekilde yönetmekle görevliydiler. Problem çözme becerilerini geliştirdiler ve sınıftaki diğer öğrencileri yönlendirmek için stratejiler geliştirdiler.

Yaratıcı rolündeki öğrenciler, öğrenme materyallerini farklı ve yenilikçi yollarla ele aldılar. Sanatsal ifadeler, drama veya diğer yaratıcı teknikler aracılığıyla öğrenme deneyimlerini zenginleştirdiler. Bu sayede, öğrenme sürecinde özgünlük ve yenilikçilik sağladılar.

Son olarak, İşbirlikçi rolündeki öğrenciler, sınıf içinde işbirliği yaparak öğrenmeyi desteklediler. Grup çalışmalarında liderlik etmek, fikir alışverişinde bulunmak ve ekip ruhunu teşvik etmek gibi becerileri sergilediler.

Üçüncü Bölüm: Değişim ve Etki

Bilge’nin sınıfta uyguladığı oyuncu tipleri, öğrenciler arasında büyük bir etki yarattı. Öğrenciler, kendi güçlü yönlerini keşfetme fırsatı buldular ve kendilerini daha fazla ifade edebildiler. Öğrenme sürecinde daha fazla katılım ve etkileşim gözlendi. Öğrenciler, sınıf içindeki farklı oyuncu tiplerinin değerini anlamaya başladılar ve birbirlerinin güçlü yönlerini takdir ettiler.

Bu yeni yaklaşım, sınıftaki öğrencilerin özgüvenlerini artırdı ve işbirliği becerilerini güçlendirdi. Sınıfta olumlu bir atmosfer oluştu ve öğrenciler daha motive ve bağlı hissettiler.

Sonuç:

Bilge’nin sınıfta uyguladığı oyuncu tipleri konsepti, öğrenme deneyimini zenginleştirmek ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak için etkili bir araç oldu. Öğrencilerin farklı rolleri deneyimlemeleri, onlara çeşitli beceriler kazandırdı ve kişisel gelişimlerini destekledi. Bu yenilikçi yaklaşım, sınıftaki etkileşimi artırarak daha motive ve katılımcı bir öğrenme ortamı yarattı.

Bilge’nin keşfettiği bu yöntem, diğer öğretmenlere de ilham kaynağı oldu. Oyuncu tipleri konsepti, farklı öğrenme stillerini ve yeteneklerini dikkate alan bir sınıf ortamı oluşturmanın önemini vurguladı. Bu sayede, öğrencilerin öğrenme potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için farklı stratejilerin kullanılmasının önemi anlaşıldı.

Sonuç olarak, oyuncu tiplerinin sınıfta uygulanması, öğrenme deneyimini dönüştüren ve öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkaran yenilikçi bir yaklaşım oldu.”

Neslihan Arslan – Gamfed Oyunlaştırma Gönüllüsü

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Lisans ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sınıf Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İkinci yüksek lisansını Aydın üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde yapmaktadır.Halen İstanbul Başakşehir de sınıf öğretmeni olarak görev yapan, mesleğine ve öğrencilerine  aşık bir öğretmen olan Neslihan ARSLAN Aile Danışmanlığı, Oyun, Filial ve Masal terapistliği de yapmaktadır. Erasmus , Etwinnig gibi bir çok projelerde bulunmuştur.

İlgili Makalelerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir