Gamfed Türkiye Kaptanı Derya Yeşilyurt Yazıyor: Oyun Tabanlı Yetkinlik Analizi: HirinGames

Günümüz iş dünyasında, şirketlerin yetenekli adayları seçmek ve doğru kişiyi işe almak için kullandığı yöntemler sürekli evrim geçiriyor. Bunun en yeni örneği ise işe alım sürecini oyunlaştıran bir uygulama: HirinGames. Bu yenilikçi uygulama, geleneksel mülakatların ötesine geçerek adayları; analitik düşünme, risk yönetimi ve duygusal beceriler açısından değerlendirme imkânı sağlıyor. Üstelik bu süreci oyunlaştırarak eğlenceli ve motive edici şekilde, doğru analizlere ulaşmayı hedefliyor. 

İnsan kaynakları alanında oyunlaştırma, özellikle işe alım süreçlerinde adayların yetkinliklerini, kişiliklerini, motivasyonlarını ve uyumluluklarını ölçmek için etkili bir araç olarak görülüyor. Ayrıca adaylara oyun oynama deneyimi sunarak, onların kendilerini daha doğal ve rahat bir şekilde ifade etmelerini sağlıyor.

İşe alım süreçlerinde kullanılan oyunlaştırma yaklaşımı hem kurumlar hem de aday açısından birçok avantaj sunuyor. Kurum açısından bakıldığında, işe alım sürecini daha hızlı, verimli, maliyet-etkin ve dikkat çekici hale getirmesinin yanında adayların yetkinliklerini daha doğru ve ayrıntılı şekilde ölçmesini, adayların işe alım sürecine katılımını ve memnuniyetini artırıyor. Aday açısından oyunlaştırma sürecine bakıldığında ise işe alım sürecini daha eğlenceli, ilgi çekici, adil ve şeffaf hale getiriyor ayrıca adayların kendilerini daha iyi tanımalarını ve geliştirmelerini sağlıyor. İşe alım sürecinde adayların daha fazla odaklanmalarını ve motive olmalarını sağlamakla birlikte şirket hakkında daha fazla bilgi edinmelerini ve işe olan ilgilerini artırmalarını da yardımcı oluyor. 

Bu noktada HirinGames işe alım süreçlerinde adaylarda aranan birçok yetkinliği içinde barındıran oyun bazlı değerlendirme araçlarını, herhangi bir ek maliyete gerek kalmadan kullanıma hazır şekilde hizmete sunuyor. 

Yani HirinGames, işe alım ve değerlendirme aşamalarını oyunlaştırma ile birleştirerek klasik İK süreçlerini dijitalleştiren ve değerlendirmeleri aday açısından daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan bir platform olma niteliği taşımaktadır. Güvenilir metodolojik alt yapısı ve yenilikçi teknolojisi ile çağın gereklerini kullanıcılarına sunmayı hedefleyen HirinGames, şirketlere adayların potansiyellerini oyun oynatırken değerlendirme olanağını sunuyor.


Şimdilik oyun kütüphanesinde; risk yönetimi yetkinliğini değerlendiren Riskate, duyguları okuma yetkinliğini değerlendiren Emotionate, analitik düşünme yetkinliğini değerlendiren Analyte oyunları yer alıyor. Planlama yetkinliğini değerlendirecek olan Planate oyunu üzerinde ise çalışmalar devam ediyor.

Gelin şimdi bu oyunları detaylı olarak inceleyelim:

 1. Riskate Oyunu

Değerlendirilen Yetkinlik: Risk Yönetimi

Kullanım Alanı: Risklerin önceden fark edilmesinin ve yönetilmesinin önemli olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır.

“Balon” oyunu olarak da aklımızda kalan “Riskate” isimli oyunu; kullanıcıların sadece mevcut bilgileri kullanmak yerine, hızlı bir şekilde yeni stratejiler geliştirmelerini ve uygulamalarını gerektiren dinamik bir deneyim sunuyor. Bu oyun; esasında iş dünyasındaki belirsizliklere karşı nasıl bir yaklaşım benimsendiğini değerlendirmeyi amaçlıyor. 

Riskate oyununda belirli bir seviyenin üzerinde başarı sağlayan adayın şu özellikleri karşılaması bekleniyor:

 • Süreçlerde risk oluşturabilecek farklı senaryoları öngörür.
 • Risklerin gerçekleşme ihtimalini ve etkisini doğru hesaplar.
 • Yeni fırsatlar oluşturabilecek ve hesaplanmış riskleri alır.
 •  Kaçınması gerektiğini düşündüğü riskler karşısında proaktif bir yaklaşımla gereken önlemleri alır.
 •  Hedefine ulaşmak için yeni yöntemler deneyerek ortaya çıkan risklerin doğurabileceği etkileri azaltmaya çalışır.
 •  Risk oluşturabilecek konuları inceleyerek önem sırasına yerleştirir ve yapılması gereken müdahalelerin belirlenmesinde aktif rol oynar. 
 1. Emotionate Oyunu
insan yüzü, ekran görüntüsü, metin, video içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Değerlendirilen Yetkinlik: Duyguları Okuma

Kullanım Alanı: Duyguları tanıyarak insan ilişkilerini yönetmenin önemli olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır.
“Emotionate” isimli oyun ise duyguları okuma becerilerini değerlendirmek için oluşturulmuştur. Böylece kullanıcıların yüzdeki ifade biçimlerini dikkate alarak duyguları ayırt etme becerisini ölçüyor. Emotionate oyunu, kullanıcıların duygularla bağlantılı ihtiyaçları algılamalarına ve farklı duyguların birbiriyle olan ilişkilerini anlamalarına odaklanıyor. Karmaşık duyguları birbirinden ayırt edebilme yeteneği, kullanıcının duygu okuma yetkinliğini ölçmede önemli bir göstergedir. Bu oyun; özellikle insan ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmenin kritik olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır. 

Emotionate oyununda belirli bir seviyenin üzerinde başarı sağlayan adayın şu özellikleri karşılaması bekleniyor:

 • Yüzdeki ifade biçimlerini dikkate alarak duyguları ayırt etme becerisine sahiptir.
 • Kişilerin farklı fiziksel ve psikolojik durumlar içerisindeki duygularını tanır.
 • Kişilerin duygularla bağlantılı ihtiyaçlarını algılar. 
 • Farklı duyguların birbiriyle olan ilişkilerini fark eder.
 • Karmaşık duyguları birbirinden ayırt edebilir. 
 • Duygulardaki ince değişiklikleri fark ederek iletişim şeklini yeniden kurgular.    
 1. Analyte Oyunu

Değerlendirilen Yetkinlik: Analitik Düşünme

Kullanım Alanı: Sayısal verilerin hızlı analiz edilerek anlamlı çıktılara ulaşılmasının önemli olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır. 

Analyte oyununda bu defa sayılar oyuna dahil oluyor. Analitik düşünme yetkinliğini değerlendiren Analyte oyunu, işe alım sürecini oyunlaştırarak, özellikle sayısal verilerin hızlı analiz edilerek anlamlı çıktılara ulaşmanın kritik olduğu pozisyonlar için benzersiz bir deneyim sunuyor. Katılımcıların, problemleri sistematik bileşenlerine ayırma ve parçalar arasındaki ilişkileri analiz etme konusundaki becerilerinin anlaşılmasına imkân sağlıyor. Belli bir problem karşısında doğru noktaları göz önünde bulunduran, akıl yürütme ve muhakeme becerisiyle sonuca yönelik tahminler yapabilen; analizleri sonucunda doğru, anlamlı ve bütüncül sonuçlara ulaşan ve sorunun çözümü için alınabilecek aksiyonları belirleyebilen adaylar tespit ediliyor.

Analyte oyununda belirli bir seviyenin üzerinde başarı sağlayan adayın şu özellikleri karşılaması bekleniyor:

 • Problemi sistematik bileşenlerine ayırır, parçalar arasındaki ilişkileri analiz eder.
 • Akıl yürütme ve muhakeme becerisiyle sonuca yönelik tahminler yapar.
 • Detaylı analizleri sonucunda doğru, anlamlı ve bütüncül sonuçlara ulaşır ve sorunun çözümü için alınabilecek aksiyonları belirler.
 • Fayda sağlayan ve sağlamayan iş çıktılarını ayırt eder, faydalı olanları gelecek vizyonuna dahil eder. 
 1. Planate Oyunu

Değerlendirilen Yetkinlik: Planlama

Kullanım Alanı: Belirlenen hedeflere ulaşmak için kaynakları etkin kullanmanın, öncelikleri yönetmenin ve planlamanın önemli olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır.

Planate oyununda belirli bir seviyenin üzerinde başarı sağlayan adayın şu özellikleri karşılaması bekleniyor:

 • Bir süreci yürütürken gereken kaynak ve yöntemleri önceden planlar.
 • Sürecin tümüne odaklanarak öngörüler geliştirir.
 • Belirlediği hedeflere yönelik önceliklerini tespit ederek ilgili çalışmaları başlatır.
 • Süreç boyunca kritik kontrol noktaları oluşturarak onları takip eder.
 • Süreçteki her aşamanın, hedefin geneline ulaşma noktasındaki etkisini gözetir.
 • Oluşturduğu plan çizelgesi ile zamanını verimli kullanarak beklenen kalitede süreci tamamlar.


Oyunlaştırma, işe alım süreçlerini daha hızlı ve etkili hale getirebilir. Adaylar, oyunlar aracılığıyla belirli becerilerini gösterdiklerinde, değerlendirme süreci daha verimli ve objektif olabilir. Oyunlar; adaylara rekabet, ödül ve başarı hissi sunarak motivasyonlarını artırabilir. Bir adayın işe alım sürecine daha aktif bir şekilde dahil olması hem şirketin hem de adayın kazanması anlamına gelir. Oyunlaştırma, adayların gerçek iş ortamlarında karşılaşabilecekleri durumları simüle ederek yeteneklerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, adayların sadece teorik bilgilerini değil, aynı zamanda pratik becerilerini de anlama fırsatı sunar. Oyunlaştırma, yetenek havuzunu da genişletebilir. İlgili becerilere sahip olan adaylar, oyunlar aracılığıyla fark edilebilir ve sürecin bir parçası olabilirler. Bu, şirketin gelecekteki ihtiyaçları için stratejik bir avantaj sağlar.

Oyunlaştırmanın işe alım süreçlerinde kullanılmasının pek çok faydası olsa da bu yaklaşımın adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulanması önemlidir. Her adayın farklı öğrenme stillerine yanıt verdiği, farklı oyuncu tipine sahip olduğu ve rekabetçilik algısının farklı olduğu unutulmamalıdır. Oyunlaştırma, işe alım süreçlerine getirdiği dinamizmle, şirketleri geleceğe taşımada önemli bir araçtır.

Türkiye’deki bu alanda önemli bir açığı kapatacak olan HirinGames, işe alım sürecini oyunlaştırarak aday değerlendirme yöntemlerine yeni bir boyut katmaktadır. Oyunlaştırmayla harmanlanan bu yenilikçi yaklaşım, sadece bilgi ve deneyim ölçütlerine değil; aynı zamanda analitik düşünme, risk yönetimi ve duyguları okuma yetkinliklerine odaklanarak adayların potansiyelini daha bütünlüklü bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlıyor. HirinGames, iş dünyasının hızla değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve en uygun adayları seçmek isteyen şirketlere değerli bir araç sunuyor.

Örnek Rapor Görselleri:


metin, ekran görüntüsü, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, ekran görüntüsü, diyagram, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
metin, ekran görüntüsü, web sayfası, yazılım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, web sayfası içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu


Kaynakça:
HirinGames Websitesi :  www.hiringames.com

Bu yazı, Gamfed Türkiye gönüllülerinden Derya Yeşilyurt tarafından kaleme alınmıştır.

İlgili Makalelerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir