Malcolm Knowles ‘in 6 YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKELERİ

YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKELERİ

Yetişkinlerin dünyasını, ihtiyaçlarını ne kadar iyi bilirsek onlara yönelik olarak hazırlayacağımız eğitimi o kadar iyi tasarlayabiliriz.Yetişkin eğitimi ilkeleri, yetişkinlerin farklı şekillerde öğrendiğini kabul eder. Yetişkinler için öğrenme deneyimlerini tasarlamak, çocuklar için ders planlaması yapmak ile aynı değildir.

Androgoji Malcolm Knowles tarafından “Yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatı” olarak tanımlanır. Knowles’ın Androgojik öğrenme modelinde altı temel varsayım vardır:

  1. Öğrenme Gereksinimi: Yetişkinler bir şeyi öğrenmeye kalkışmadan önce neden öğrenmeleri gerektiğini bilmek isterler.
  2. Benlik Algısı: Yetişkinler kendi hayatlarının sorumluluğunu taşıdıklarını düşünürler. Kendilerine muktedir ve kendisiyle ilgili karar verebilen kişiler olarak yaklaşılmasını tercih ederler.
  3. Yaşam Deneyiminin Rolü: Yetişkinler öğrenme ortamına zengin bir deneyim birikimiyle katılırlar ve bu deneyimlerinden yararlanmak isterler.
  4. Öğrenmeye Hazır Bulunmuşluk: Yetişkinler yaşamlarıyla ilgili üstesinden gelecekleri bir durumla etkin biçimde başa çıkmalarını sağlayacak şeyleri öğrenmeye hazırdırlar.
  5. Öğrenme Yönelimi: Yetişkinler öğrenme yönelimlerinde iş ve problem merkezlidirler. Güncel durumlarda karşılaştıkları sorunların çözümlerine yardım eden ya da işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olacak şeyleri öğrenmek isterler.
  6. Motivasyon: Yetişkinleri motive eden şeyler çoğunlukla içseldir. Daha iyi bir iş, daha yüksek maaş gibi bazı dışsal faktörler de motive edici olabilir, ama mesleki tatmin, kendine güven oluşturma gibi içsel faktörler daha motive edicidir.

İlgili Makalelerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir