Eğitimde Oyunlaştırma: Oyunlaştırmayı Derslerinizde Nasıl Kullanabilirsiniz?

Dünya’ya geldiğimizde çok az bilgiye sahip oluyoruz. Büyüdükçe gerçekleştirdiğimiz tüm davranışlar çevremizde algılayıp, deneyimlediğimiz durumlarla şekilleniyor. Günlük hayatta topladığımız tüm veriler işleniyor ve şartlar uygun olduğunda öğrenme gerçekleşiyor. Öğrenmenin gerçekleşmesi için kullanılan yöntemlerden biri de oyunlaştırma. Kişinin motivasyonunu artıran, içinde eğlence öğelerini de barındıran oyunlaştırmayla kalıcı davranış değişikliği oluşturmak mümkün.

Eğitimde oyunlaştırma ise, öğrenme sürecinin oyun öğeleri ve oyun mekanikleriyle desteklenerek öğrencilerin motivasyonunun artmasını ve kalıcı davranış değişikliği oluşturmayı hedefler. Siz de okulda ya da okul dışı ortamlarda herhangi bir konuyu oyunlaştırarak anlatabilirsiniz. Bunun için ilk aşama olarak bir hedef belirlemeniz gerekir. Bu öğretmenler için öğretim programında yer alan kazanımlar olarak düşünülebilir. Öğretmek istediğiniz konuyu seçtikten sonra, bu konuyla ilgili kurgusal bir karakterin yaşadığı problemi anlatan hikayeyle sürece giriş yapabilirsiniz. Hikayeleştirmenin oyunlaştırma tasarımında kullanılması çocukları teşvik edecek, hikayeyi dinlerken sürece duyguların dahil olması öğrenmeyi etkin kılacaktır. Ardından çocuklara hikayeyle ve konuyla ilgili birbirinden farklı görevler verebilirsiniz. Burada yapacağınız görevlendirmelerde dikkat edilecek temel nokta çocukların oyuncu tiplerine uygun hareket edilmesidir. Ebeveynler ya da öğretmenler olarak oyuncu tiplerini belirlemede Andrzej Marczewski’nin ya da Bartle’ın oyuncu tipi anketinden faydalanabilirsiniz. Bunun yanında kendi gözlemlerinizi de oyuncu tipi belirleme sürecinde kullanabilirsiniz. Görev olarak sunulan etkinlikler, tamamlandıktan sonra görevlere ve çocukların özelliklerine uygun ödüller verebilirsiniz. Ödüllendirme sürecinde de farklı tarzda seçimler yapılarak, tüm öğrencilere hitap etmesine önem verilmelidir. Her görev sonunda ödüllendirme yapılmalıdır. Bu sayede çocuklar başarılı olduklarını hissedecekler ve motivasyonları artacaktır. Motivasyon kavramı içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır. Dışsal motivasyon verilen maddi ödüllerle sağlanabilir. Ancak içsel motivasyonu sağlayabilmek yani kişinin karakterine uygun olacak şekilde yaptığı işten keyif almasını, o işi yaptığı için motive olmasını sağlayabilmek daha önemlidir. Bu durumda verilen görevlerin ve ödüllerin çocukların karakter özelliklerine uygun planlanması gerekir. Son olarak hikayenin ardından gelen görevler tamamlanınca ölçme ve değerlendirme etkinliği devreye girer. Öğrenilen tüm bilgilerin değerlendirildiği bir etkinlik tasarımı sürecin sonuçlanması için faydalı olacaktır. 

Görüldüğü gibi okulda ya da okul dışı ortamlarda içine eğlence öğelerinin dahil olduğu bir oyunlaştırma kurgusu tasarlamak çocukların motive olmasını destekler. Motivasyonu artan çocuk, başarma isteğiyle hedefe odaklanacaktır. Görevleri tamamlayarak başarıya ulaşan çocuğun motivasyonu yine artacaktır. Bununla birlikte sosyalleşecek, kendine daha fazla güvenecektir. Bu keyifli serüvenin içine çocuklarımızı dahil etmek önemsenmelidir. Burada ebeveyn ve öğretmenlere büyük bir rol düşmektedir. İçinde oyunun ve oyunlaştırmanın yer aldığı nice eğitim tasarımlarına…

Bu yazı Gamfed Türkiye gönüllülerinden Damla Masacı tarafından kaleme alınmıştır.

İlgili Makalelerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir