Gamfed Türkiye Kitap Kulübü Kaptanı İrem Durna Yazıyor: Gamification for Product Excellence

Gamification for Products 

Teknolojinin hızla geliştiği ve dijitalleşmenin her yönünü etkilediği bir çağda, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek ve kullanıcıların ilgisini çekmek için yeni ve yaratıcı yaklaşımlara ihtiyacı vardır. Bu noktada, oyunlaştırma kavramı ön plana çıkmakta ve ürün yöneticileri için vazgeçilmez bir strateji haline gelmektedir. Gamification for Products kitabı ürünlerin oyunlaştırılmasında başarıya ulaşmanın ipuçlarını sunuyor.

Bölüm1 : Oyunlaştırmanın Temelleri

Oyun benzeri öğelerin oyun dışı bağlamlara entegrasyonu olan oyunlaştırma, katılımı ve motivasyonu artırır. Oyunların yaygın çekiciliğinden kaynaklanan, oyun endüstrisindeki kayda değer gelir artışının da etkisiyle benimsenmesi arttı. Antik oyunlardan modern video oyunlarına kadar oyunlar evrim geçirerek sadakat programlarını ve dijital deneyimleri etkiledi. Oyunlaştırma, ödül sistemleri, ilerleme takibi, hikaye anlatımı, sosyal katılım ve oyun psikolojisi gibi çeşitli özellikler sunarak oyun tasarım psikolojisinden yararlanır. Hem ürün tasarımının geleceği hem de katılım için gerekli bir strateji olarak görülüyor. Ancak uygulanması, dikkatli bir entegrasyon ve sınırlamalarının anlaşılmasını gerektirir. Oyun ve teknoloji sektörleri birbirine yaklaştıkça oyunlaştırma, ürünün uzun ömürlülüğü ve performansın artırılması için dinamik çözümler sunuyor.

metin, yazı tipi, ekran görüntüsü, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

  Şekil 1 – Eğlence sektörünün 2009-2021 geliri

Bölüm 2 : Ürün Yöneticileri için Oyunlaştırma

Ürün Yönetim Platformundan (PMM) oyunlaştırma özelliklerinin kaldırılması, kullanıcı etkileşiminin seyrekleşmesine ve içerik üretiminin sınırlı olmasına neden olacaktır. Üretilen motivasyon olmadan, kullanıcılar paylaşım yapma veya yayınlama konusunda teşvikten mahrum kalacak, bu da özellik güncellemelerinde durgunluğa ve geri bildirim döngülerinden minimum düzeyde içgörüye yol açacaktır. Bunun tersine, stratejik oyunlaştırma uygulaması kullanıcı katılımını ve içerik oluşturulmasını teşvik ederek PMM’nin itibarını artırır ve eğitim ve sertifika programları gibi premium özelliklerin sunulmasını teşvik eder. Oyunlaştırma etkileşimi artırır, kullanıcıları görev açısından kritik eylemlere yönlendirir ve sıradan uygulama deneyimlerinin mevcut durumunu bozar. 

metin, ekran görüntüsü, mobil telefon, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 2 – Ürün

Yönetimi Medyası – ürün geliştiricileri ve yaratıcı ekipler için sosyal medya uygulaması

Bölüm 3 : Oyunlaştırma Çerçeveleri ve Uzmanları

Oyunlaştırmada mevcut çerçevelerin ve metodolojilerin incelenmesi, yerleşik yöntemlerden yararlanılarak özelliklerin ürünlere hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Çerçevelerin çokluğuna rağmen aralarında önemli bir örtüşme var. Alan hızla gelişiyor, çerçeveler hızla tanıtılıyor ve değiştiriliyor, bu da oyunlaştırılmış tasarım öğrencilerinin güncel kalmasını gerekli kılıyor. Bu kitap, en son bilgilerin sürekli olarak araştırılmasını teşvik eden, zamanın anlık bir görüntüsü olarak hizmet vermektedir. Kullanıcı davranışını anlamak birçok çerçevenin merkezinde yer alır ve oyunlaştırma stratejilerinin farklı kullanıcı türlerine göre uyarlanmasının önemini vurgular. Kullanıcıları tanımak, taktiklerin ve çerçevelerin etkili bir şekilde seçilmesini sağlar; bu, oyunlaştırmanın ürünlere entegre edilmesinde önemli bir adımdır.

Andrzej Marczewski tarafından tanıtılan HEXAD çerçevesi, kullanıcıları motivasyon faktörlerine göre altı ana türe ayırıyor:

1. Yardımsever: Sosyal etkileşimlerle ve başkalarına yardım ederek motive olur.

2. Özgür Ruh: Merak ve keşiften etkilenir.

3. Başarılı: Hedefler belirleyerek ve onlara ulaşarak motive olur. 

4. Mimar: Oyunlaştırmanın yaratıcı yönleriyle motive edilir. 

5. Yönetmen: Kontrol ve nüfuzla motive edilir.

6. Sosyal: Sosyal bağlantılar ve rekabetle motive olur.

diyagram, metin, daire, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 3  – HEXAD çerçevesinin  kullanıcı türleri için görsel dökümü            

HEXAD-12 çerçevesi, kullanıcı motivasyonlarının anlaşılmasını geliştirerek tasarımcıların daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici oyunlaştırılmış deneyimler yaratmasına olanak tanır.

metin, ekran görüntüsü, diyagram, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 4 – Oktalysis Çerçevesi Şablonu 

Yu-Kai Chou tarafından geliştirilen Oktalysis Çerçevesi, insan motivasyonunu ve oyunlaştırılmış deneyimlere katılımını anlamaya yönelik kapsamlı bir modeldir. Önde gelen bir oyunlaştırma uzmanı ve davranış tasarımcısı olan Chou, çerçeveyi blog gönderileri ve web sitesi aracılığıyla tanıttı ve oyunlaştırma topluluğunda büyük ilgi gördü. Davranış psikolojisi ve oyun tasarımı alanındaki uzmanlığından yararlanan Chou, 2013 civarında Octalytic’i yarattı. Bu çerçeve, motivasyonu sekiz temel dürtüye bölerek oyunlaştırılmış sistemleri analiz etmek ve tasarlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. 

Bu çerçeve, oyunlaştırılmış deneyimlerin tasarlanması için kullanıcı merkezli bir yaklaşım sunar. 2023’teki son eklemeler, çerçeveyi HEXAD-12’ye genişleterek altı kullanıcı motivasyonunu daha bünyesine kattı:

7. Hayırseverler: Fedakarlıkla motive olurlar.

8. Kumarbazlar: Risk alma güdüsüyle hareket ederler.

9. Koleksiyonerler: Eşya edinmeyle motive olurlar.

10. Rol Oynayanlar: Kurgusal kimlikler yaratmakla meşguller.

11. Manipülatörler: Etki uygulayarak motive olurlar.

12. Heyecan arayanlar: Yoğun deneyimlerden etkilenirler.

Bölüm 4 : Kullanıcınızı Anlamak

Bu bölüm, kullanıcı motivasyonunu ve davranışını anlamada pazar araştırması ve veri toplama yöntemlerinin önemini vurgulamaktadır. Niteliksel araştırma zengin bir bağlam sunar ve incelikli motivasyonları ortaya çıkarır; niceliksel araştırma ise genel tercihleri ve eğilimleri belirler. Bu yaklaşımların birleştirilmesiyle içgörüler üçgenlenebilir ve bulgular doğrulanabilir, bu da anlayışın güvenilirliğini artırır. Personalar ve JTBD (Jobs be To Do) çerçevesi, kullanıcı ihtiyaçlarının ve hedeflerinin kapsamlı temsillerini oluşturarak anlayışı daha da derinleştirir. Personalar empatiyi güçlendirir ve deneyim tasarımına rehberlik ederken, JTBD çerçevesi kullanıcı sonuçlarına odaklanarak etkili çözüm tasarımına yardımcı olur. Müşteri yolculuğunun görselleştirilmesi ve temas noktaları ile sorun noktalarının belirlenmesi, ürün tekliflerini kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirir. 

metin, insan yüzü, ekran görüntüsü, giyim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

     Şekil 5 – Kişilere genel bakış (Yolculuğun Ortasından görüntüler)

Müşteri yolculuğunu görselleştirmek, müşterilerin zorluklarla karşılaştığı temas noktalarını ve sıkıntı noktalarını belirlemek ve ürün ekiplerinin genel deneyimi iyileştirmesine olanak sağlamak açısından çok önemlidir. İşte adım adım bir kılavuz:

1. Aşamaları tanımlayın: Müşteri yolculuğunu, ürün veya hizmetle olan farkındalık, değerlendirme, satın alma, katılım, kullanım ve destek gibi tipik etkileşimlerle uyumlu aşamalara ayırın.

2. Temas noktalarını haritalandırın: Web sitesi ziyaretleri, kaydolma, özellik kullanımı ve destek sorguları gibi dijital ve çevrimdışı temas noktaları dahil olmak üzere her aşamada müşterilerin ürün veya markayla olan çeşitli etkileşimlerini tanımlayın.

3. Müşteri hedeflerini anlayın: Yapılacak İşler (JTBD) çerçevesine uyum sağlamak için her aşamada müşteri hedeflerini ve motivasyonlarını belirleyin. Neyi başarmayı hedeflediklerini ve karşılaştıkları zorlukları anlayın.

4. İşleri temas noktalarına bağlayın: İlgili JTBD’yi her temas noktasına bağlayın. Örneğin, bir müşterinin katılım sırasındaki hedefi “hızlı bir şekilde ayağa kalkıp çalışmaya başlamak” ise, bunu katılım temas noktalarına bağlayın.

5. Sorunlu noktaları belirleyin: Müşterilerin her aşamada ve temas noktasında karşılaştığı zorlukları veya hayal kırıklıklarını belirleyin. Bu sorunlu noktaları anlamak, etkili çözümler tasarlamak için çok önemlidir.

Müşteri yolculuğunu görselleştirerek ve işleri aşamalara ve temas noktalarına bağlayarak iyileştirilecek alanlara ilişkin içgörüler elde edilir. Bu anlayış, müşteri ihtiyaçlarının ve sıkıntılı noktaların etkili bir şekilde ele alınmasına yardımcı olarak kusursuz ve değerli bir deneyim sağlar.

Yolculuk haritalamayla ilgili daha fazla kaynak için şunları göz önünde bulundurun:

– “Haritalama Deneyimleri: Yolculuklar, Planlar ve Diyagramlar Yoluyla Değer Yaratma Kılavuzu”, James Kalbach.

– Nielsen Norman Group’un web sitesi, kullanıcı deneyimi ve yolculuk haritalaması konusunda değerli bilgiler ve kaynaklar sunuyor.

diyagram, ekran görüntüsü, daire, metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 6 – Müşteri yolculuk haritası örneği

Bölüm 5 : Oyun mekaniği ve psikolojisi

Bu bölümde, oyun mekaniği ve psikolojisi üzerinde durulmuştur. Ödül sistemleri, ilerleme takibi, anlatı ve hikaye anlatımı, sosyal katılım ve oyun psikolojisi gibi konular ele alınmıştır

Ödül sistemleri, kullanıcıların motivasyonunu arttırmak için puanlar, delikli kartlar, yönlendirme sistemleri, kilitli içerikler ve üyelikler gibi çeşitli yöntemlerle kullanılmaktadır. İlerleme takibi, kullanıcıların ilerlemelerini görsel olarak takip etmelerini sağlar ve sürekli katılımı teşvik eder.

Anlatı ve hikaye anlatımı, ürünlerin kullanıcılarını etkileyici hikayelerle bağlantı kurmasını sağlayarak katılımı arttırır. Sosyal katılım ise, ürünlerin kullanıcıları arasında etkileşimi teşvik ederek topluluk duygusu oluşturur ve bağlılığı güçlendirir.

Oyun psikolojisi, ürün tasarımında Gestalt Tasarımı, Dieter Rams’ın ilkeleri ve Don Norman’ın etkileşim tasarımı ilkeleri gibi psikolojik prensipleri kullanarak etkili kullanıcı katılımı ve motivasyonu sağlar. Bu yaklaşımlar, kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmeye ve ürüne bağlılıklarını artırmaya yardımcı olur.

Bölüm 6 : Oyunlaştırma Stratejisi Tasarlamak

Bu bölüm, ürün ve uygulamalar için oyunlaştırılmış deneyimlerin tasarımında kritik noktaları ele aldı. Net hedefler belirlemenin ve bunların genel iş stratejisiyle uyumlu olmasının önemini vurgulayarak başlandı. Bu hedefleri tanımlayarak, belirli sonuçlara odaklanabilir ve ekibi ve paydaşları ortak bir vizyon etrafında bir araya getirebilirsiniz.

Sonra, başarı metriklerinin tanımlanmasının önemine daldı. Performansı ve ilerlemeyi değerlendirmede KPI’ların (Anahtar Performans Göstergeleri) ve OKR’ların (Hedefler ve temel sonuçlar) rolünü tartıştık. Hedeflerle uyumlu anlamlı metrikleri seçerek, ürün yöneticileri oyunlaştırma stratejilerinin etkinliği hakkında değerli içgörüler elde ederler.

Uygun oyun mekaniklerinin seçilmesi de incelenen kritik bir noktaydı. İlerleme sistemleri, sosyal etkileşim, zorluklar ve çeşitlilik gibi çeşitli oyun mekaniklerini tartıştı. Her oyun mekaniği, kullanıcıları etkilemeyi ve istenen eylemleri teşvik etmeyi amaçlar. Hedef kitlenin ve motivasyonlarının anlaşılmasıyla, ürün yöneticileri istenen kullanıcı davranışlarıyla uyumlu oyun mekaniklerini seçip uygulayabilirler.

Etkileyici bir oyun döngüsü oluşturmanın tasarımı için kritik bir adım olduğu vurgulandı. Açık hedefler, zorluklar, geri bildirimler ve ödüller gibi oyun döngüsünün unsurlarını tartıştı. Oyun döngüsünü dikkatlice oluşturarak, ürün yöneticileri kullanıcıların daha fazlasını isteyerek geri dönmesini sağlayan etkileyici ve etkileşimli bir deneyim yaratırlar.

Bu bölüm ayrıca ödül sisteminin önemini vurguladı. İçsel, dışsal ve değişken ödüller gibi farklı türde ödülleri inceledik. Ödülleri kullanıcı motivasyonlarıyla uyumlu hale getirme ve anlamlı ve çekici olmalarını sağlama önemini tartıştı.

Son olarak, oyunlaştırmayı kullanıcı deneyimine nasıl entegre edeceğimizi incelendi. Sorunsuz entegrasyonun, sezgisel tasarımın ve etkili iletişimin önemini tartıştı. Oyunlaştırma öğelerini kullanıcı deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre ederek, ürün yöneticileri kullanıcıları için bütünsel ve keyifli bir yolculuk yaratırlar.

                                            Şekil 7– Kullanıcı yolculuk haritası şablonu

Bölüm 7 : Oyunlaştırmanın Uygulanması

Gamifikasyonu ürününüze entegre etmek, dikkatli planlama, yinelemeli geliştirme ve kullanıcı geri bildirimine odaklanmayı gerektirir. Var olan bir ürünle çalışıyor olun veya yeni bir ürün oluşturuyor olun, bu bölümde tartışılan prensipler ve stratejiler, başarılı bir uygulamaya doğru sizi yönlendirebilir. Öncelikle, yeni bir ürünü devralmanın ve mevcut bir ürünü iyileştirmenin farklarını anlamak kritiktir. Ekibinizin çeşitli ve yetenekli bir grup olduğundan emin olun. Uygun bir sprint uzunluğu seçmek ve etkili iletişim ve koordinasyonu teşvik etmek de önemlidir. Strateji tasarımınızı ve hipotez testinizi tamamladıktan sonra, Lean Startup yöntemini kullanarak bir prototip oluşturmak erken geri bildirim toplamanızı ve fikirlerinizi geliştirmenizi sağlar. Gelişim sürecinizde yolda kalmanıza yardımcı olacak bir yol haritası oluşturun ve sürekli olarak geri bildirim alın. Teknik olarak ve kullanıcılarla sürekli test yapın. Lansmana hazırlanırken, pazarlama stratejilerini entegre edin ve veri analizi ile kullanıcı davranışları ve katılımı hakkında değerli bilgiler elde edin. Sürekli geri bildirim toplamak, analiz etmek ve ürün yol haritanıza bu bilgileri entegre etmek kritik öneme sahiptir. Bu adımları ve prensipleri takip ederek, ürününüzde başarılı bir şekilde gamifikasyonu uygulayabilir ve kullanıcı katılımını, sadakatini ve genel ürün mükemmelliğini artırabilirsiniz.

Bölüm 8 : Oyunlaştırmada Zorluklar ve Sınırlamalar

Gamifikasyonun ürününüzde başarılı olması için birkaç önemli faktöre dikkat etmek gereklidir. Öncelikle, kullanıcı haklarına saygı gösteren, adil ve şeffaf unsurlar tasarlayarak gamifikasyonun etik olmasını sağlamak önemlidir. Kullanıcı verilerini sorumlu bir şekilde ele almak ve kullanıcı gizliliği ile dengelemek de hayati öneme sahiptir. Kullanıcıların yeteneklerine bakılmaksızın gamifikasyonun tüm kullanıcılar için erişilebilir ve kapsayıcı olduğundan emin olun. Gamifikasyonun, genel ürün deneyimini engellemeden iyileştirdiğinden emin olmak da önemlidir. Son olarak, gamifikasyon uygulamasında yaygın hatalardan kaçının ve deneyimi kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli olarak geliştirin.

Bölüm 9 : Oyunlaştırma Stratejinizi Satmak

Bu bölümde, gamifikasyon için etkileyici bir iş durumu oluşturmanın ve başarılı bir şekilde uygulanmasının anahtar yönlerini keşfetti. İş durumunu nasıl yapılandırıp oluşturacağımızı anlayarak, gamifikasyonun faydalarını etkili bir şekilde ifade etmeyi ve organizasyonun hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi öğrenildi. Liderlik desteği ve gamifikasyon stratejimizi desteklemek için liderlikten satın alma sağlamanın stratejilerine de değinildi, gamifikasyonun değer önerisini sergilemenin ve ikna edici argümanların önemini vurguladı. Ayrıca, farklı ekipleri sürece erken dahil ederek gamifikasyon stratejisinin misyonu ve sonuçları konusunda uyum sağlama önemini tartıştı. Farklı ekipleri sürece erken dahil ederek, gamifikasyon stratejisine sahiplik duygusu ve taahhüt oluşturarak, başarıyı sürüklemek için uzmanlık ve katkılarını kullanıyoruz. Son olarak, bir GTM (go-to-market )stratejisi kavramını ve bir gamified ürünü başlatmada oynadığı rolü keşfetti. Bir GTM (go-to-market )stratejisinin bileşenlerini anlamak ve etkili bir şekilde uygulamak için gerekli adımlar, başarılı bir ürün lansmanı ve benimsenmesi için kritiktir. Bu prensipleri takip ederek ve gamifikasyonun faydalarından yararlanarak, organizasyonlar bu güçlü stratejinin tam potansiyelini ortaya çıkarabilir, kullanıcı katılımını artırabilir, yeniliği teşvik edebilir ve iş hedeflerini başarabilirler. İyi yapılandırılmış bir iş durumu, liderlik desteği, fonksiyonlar arası uyum ve güçlü bir GTM stratejisi ile organizasyonlar başarılı bir gamifikasyon yolculuğuna çıkabilir ve son derece etkileyici ve etkili bir ürünün ödüllerini toplayabilirler.

Bölüm 10 : Ürününüzü Oyunlaştırma Geliştirme Süreçleri

Ürün geliştirme süreçlerimizi gamifikasyon prensipleriyle zenginleştirmek, hem ekiplerimizin deneyimini hem de ürünlerimizin kalitesini artırmak için güçlü bir yöntemdir. Ürün geliştirme aşamalarına gamifikasyon prensiplerini uygulayarak, ekiplerimizin motive olmuş, katılımcı ve yenilik yapmaya hevesli hissettiği dinamik bir ortam yaratırız. Ürün yöneticileri ve liderler olarak, bu yaklaşımı benimsemeli ve yaratıcılığı, iş birliğini ve başarı duygusunu teşvik eden bir iş yeri kültürü oluşturmak için çaba göstermeliyiz.

Bu zihniyetle, gamifikasyon prensipleriyle rehberlenen ve yenilik tutkusunu paylaşan birlikte mükemmelliğe doğru bir yolculuğa çıkabiliriz. İnsanların zorluk, rekabet ve ödül arzusuna dayanarak, ekiplerimizin tam potansiyelini ortaya çıkarabilir ve çığır açan ürün geliştirme yeni bir çağ başlatabiliriz. Öyleyse, liderlik rolünü üstlenelim ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını sadece karşılamakla kalmayıp en yüksek beklentilerini aşan ürünler yaratmak için gamifikasyonun yanında saf tutalım. Ürün geliştirme geleceği elimizdedir ve gamifikasyonun gücüyle bunu bir gerçeklik haline getirebiliriz.

diyagram, çizgi, ekran görüntüsü, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

                                                    Şekil 8 – Stratejinizi oyunlaştırın

Bölüm 11 : Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar

Tabanı kapsayan endüstrilerde başarılı gamifikasyon örneklerini incelediğimiz bu bölümde, sağlık, eğitim, yaratıcı sanatlar ve üretkenlik gibi çeşitli sektörlerdeki örnekleri analiz etti. Bu örneklerin gamifikasyon stratejilerini etkili ve etkili kılan unsurları anlamamıza yardımcı olan değerli içgörüler kazandırdı. Bölüm, oyun mekaniği, hedefler ve amaçlar, hedef kitle ve kullanıcı etkileşimi ve davranışı gibi kritik unsurlara odaklandı. Gerçek dünya uygulayıcılarının deneyimlerini paylaştığı röportajlar düzenleyerek, bu uygulayıcıların stratejilerine nasıl yaklaştıklarını, paydaşlarına nasıl ilettiklerini ve elde ettikleri faydaları inceledik. Onların ilk elden içgörüleri, araştırmamıza pratik bilgi ve inandırıcılık kattı. Bu örnekler ve röportajlar üzerine düşündüğümüzde, birkaç en iyi uygulama ve öğrenilen ders bulduk. Önemli bir sonuç, hedef kitlenin anlaşılmasının ve gamifikasyon stratejisinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun şekilde uyarlanmasının önemidir. Ayrıca, gamifikasyon stratejisini ürün veya hizmetin genel amaçlarıyla uyumlu hale getirmenin, istenilen sonuçlara ulaşmada etkili olduğu kanıtlandı. Başarılı gamifikasyon stratejilerinin dinamik olduğunu ve etkili kalmak için sürekli değerlendirme ve ayarlama gerektirdiğini öğrendik. Dahası, stratejinin etkisini yakından takip etmek ve kullanıcı geri bildirimlerini içermek önemlidir. Bu şekilde, tasarımcılar bilinçli kararlar alabilir ve gamifikasyon deneyimini optimize edebilirler.

metin, çizgi film, ekran görüntüsü, Çizgi film içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 9- 1-8. sınıflardaki öğrencilere yönelik oyunlaştırılmış bir eğitim platformu olan Prodigy, matematik öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli hale getirmek için oyun mekaniklerinden ve büyüleyici bir sanal dünyadan etkili bir şekilde yararlanır ve sonuçta öğrencilerin konuya yönelik becerilerini ve özgüvenlerini geliştirir.

Bölüm 12 : Oyunlaştırmanın Geleceği

Oyunlaştırma, çeşitli endüstrileri olumlu yönde etkilemek için büyük bir potansiyele sahiptir, ancak istismarın önlenmesi için etik kullanımı çok önemlidir. Olumlu değişime ilham verebilse de stres ve bağımlılık gibi olumsuz etkileri önlemek için dikkatli düşünmek gerekir. Motivasyon ile insani bağlantı arasında bir denge kurmak, oyunlaştırmayı sorumlu bir şekilde kullanmak ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak açısından çok önemlidir.

Bu yazı Gamfed Türkiye gönüllülerinden İrem Durna tarafından kaleme alınmıştır.

İlgili Makalelerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir